Lidegaard Revision & rådgivning
- Din naturlige økonomiske rådgiver

Om os

De traditionelle regnskabsmæssige opgaver er stadig en stor del af vores arbejde, men i modsætning til tidligere bruger vi nu en væsentlig del af vores tid på at rådgive.

Revisortilsynet

For kundernes skyld!
I henhold til lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder er Lidegaard Revision & Rådgivning - ligesom alle andre revisionsvirksomheder - underkastet en ekstern kvalitetskontrol.

En sådan kontrol indebærer en grundig vurdering af virksomhedens kvalitetsstyringssystem og den måde revisor agerer på i forhold til revisorloven.

Kvalitetskontrollen skal gennemføres med højst tre års mellemrum.

Lidegaard Revision & Rådgivning har netop været igennem en sådan ekstern kontrol og har fået påtegnelsen – INGEN ANMÆRKNINGER (også kaldet en "blank påtegning").

Lidegaard - Revision & Rådgivning

tager sit udgangspunkt i Brædstrup i 1986, hvor Jens Erik Lidegaard overtager et mindre revisionsfirma. Det første kontor bliver etableret på hjemadressen.
Kundeantallet og opgaverne vokser imidlertid hurtigt, og i 1988 er det nødvendigt at flytte til større lokaler på Bredgade i Brædstrup.

Horsens

I 2000 køber Jens Erik Lidegaard et revisionsfirma mere og etablerer kontor i Posthuscentret i Horsens. I august 2004 sker der endnu en udvidelse, da P.B. Revision i Horsens kommer ind under Lidegaard Revision og Rådgivning.

I 2008 køber Jens Erik Lidegaard og reg. revisor Dorthe Kristiansen sig ind i Samvirkende Revisorer i Skanderborg.

Firmaet overtages helt i 2011,  og Dorthe Kristiansen bliver leder og hovedindehaver af kontoret.

Brædstrup

Kontoret i Brædstrup undergår også forandringer. Her vælger Jens Erik Lidegaard i 2003 at indgå partnerskab med to af sine medarbejdere, Edel Bertelsen og Ole Madsen.

Men allerede i 2005 er lokalerne i Bredgade blevet for trange. Derfor køber de tre ejere den meget forfaldne stationsbygning i Brædstrup og totalrenoverer den, så det i dag er en attraktiv arbejdsplads for Lidegaard Revision og Rådgivning A/S samt advokat Arne Bo Larsen.

Af personlige årsager vælger Ole Madsen i 2010 at udtræde som partner. Han bliver i virksomheden og arbejder nu som ledende revisor i Brædstrup og Tørring.

Det er nu Edel Bertelsen og Jens Erik Lidegaard, der deler ejerskabet i Brædstrup og Tørring med Edel Bertelsen som daglig leder begge steder.

Tørring

I 2006 vælger Lidegaard Revision & Rådgivning A/S at starte en afdeling op i Tørring, da kundeporteføljen indeholder mange kunder fra dette område. Her er det hovedsageligt Edel Bertelsen og Ole Madsen, der betjener kunderne, da de har et indgående kendskab til området.

Der er i dag 17 medarbejdere i Lidegaard - Revision & Rådgivning - fordelt på lokalkontorerne i Horsens, Brædstrup og Tørring.

 

Horsensafdelingen Brædstrupafdelingen

TLF.: 7561 6700 • jel@lidegaardrevision.dk • www.lidegaardrevision.dk