Lidegaard Revision & rådgivning
- Din naturlige økonomiske rådgiver

 

Hjælp! – Hvad er min pension værd, og hvornår har jeg råd til at springe ud i min tredje alder?

Se tilbud nederst på siden!

For mange lønmodtagere og virksomhedsejere er det utrolig svært at få et overblik over deres pensionsordninger.
- Hvilke ordninger har jeg, hvad bidrager de forskellige ordninger med, og hvor store skal de årlige udbetalinger være, når jeg ønsker at fratræde arbejdsmarkedet?

Få et uvildigt pensionsoverblik

Hidtil har det været utrolig svært – at få et uvildigt pensionsoverblik. Men Lidegaard Revision og Rådgivning har som nogle af de få i Danmark fået et analyseredskab, som giver dig svaret.

Vi skal bruge nogle få oplysninger om dine pensionsordninger. Når vi har dem, kan vi klarlægge dit pensionsbillede med folkepension, dine private pensionsordninger, ATP, og hvad du ellers måtte have af specifikke ordninger.
Herefter indbyder vi dig til 1-1½ times rådgivning, hvor vi fortæller, hvad du har til rådighed - alt efter, hvornår du ønsker at gå på pension.
Ønsker du at have et bestemt beløb til rådighed – når du fratræder – kan vi også simulere dette og dermed se, hvor meget du bør indbetale for at nå dette mål.

Uafhængig vurdering

Vi er et uafhængigt revisionsfirma, dvs. vi skal ikke sælge noget, men arbejder udelukkende med at skabe overblik og rådgive og dermed sikre, at du får den tredje alder, du ønsker.

Tilbud

Det uafhængige pensionsoverblik koster kr. 1.995 + moms.
Denne mulighed er tilgængelig for alle – både kunder, ikke-kunder samt lønmodtagere.

Ring og hør mere om dette tilbud.

 

info@lidegaardrevision.dk • www.lidegaardrevision.dk

Brædstrup og Tørring tlf. 7575 2611 • Horsens 7561 6700