Lidegaard Revision & rådgivning
- Din naturlige økonomiske rådgiver

Let dit generationsskifte – få overblik og succes med dit generationsskifte

Vi sætter fokus på de overvejelser, som det er en god ide at gøre sig, forud for et generationsskifte.

Download gratis

Let dit generationsskifte – få overblik og succes med dit generationsskifte

Indhold

Generationsskifte Side
Hvornår har du tænkt dig at gå på pension?
3

Afklaring

4
Økonomisk sikring af pensionen
5
Salgsmodning
6
Udarbejd forretnings- og udviklingsplan
6
Kortlægning af forretningsgange
7
Hvem skal overtage?
8
Tre typer generationsskifte
9
Værdiansættelse
11
Strategiske og finansielle købertyper
12
Planlægning af overdragelsen
14
Forberedelse – økonomisk skifte før det ledelsesmæssige
14
Salg til familie eller medarbejder
15
Salg til tredjemand
16
Diskutér interesser fremfor løsninger
16
Udarbejd en ledelsesmæssig overdragelsesplan
18
Fastlæg en overtagelsestidspunkt
19
Glidende overdragelse
20
Partnerskab
20
Fortsætte i virksomheden efter overdragelsen
21
Løbende kommunikation
22
”Sælge” dig selv med
22
Ansættelse af køber før salg
23
Information om salget til kunder og medarbejdere
23

 

Publikationen er i pdf-format hvilket betyder, at du skal have Acrobate Reader for at læse det. 
Du kan hente programmet gratis her:  Acobate Reader

Oversigt

 

Information

Revisor Informerer

Revisor Informerer indeholder vigtig information til dig, der har virksomhed og/eller sidder med administration.

mail@lidegaardrevision.dk • www.lidegaardrevision.dk

Brædstrup og Tørring tlf. 7575 2611 • Horsens 7561 6700