Lidegaard Revision & rådgivning
- Din naturlige økonomiske rådgiver

Kun 14 ud af 451 fjernvarmeværker har udført en korrekt beregning

Det drejer sig om krav til henlæggelser iht. varmeforsyningsloven, skattepligt ved produktion af elektricitet samt naturligvis udformning af årsrapporter iht. gældende lovgivning samt verificering af rapportering til Energistyrelsen.

Lidegaard Revision & Rådgivning har gennem flere år oparbejdet specialkompetence i rådgivning af fjernvarme- og kraft-varme-værker.
Vores ydelse skræddersys til det enkelte værk og kan omfatte daglig sparring med bogholderen, udarbejdelse og revision af årsrapport, assistance til opgørelse af henlæggelser/afskrivninger m.m. iht. varmeforsyningsloven, opgørelse af skattepligtig indkomst samt diverse korrespondance med Energitilsynet m.fl.

Rent praktisk kan et samarbejde have følgende indhold:

  • Bogføringsassistance (sparringspartner for bogholderen i hverdagen)
  • Regnskabsassistance (udarbejdelse af årsrapport iht. årsregnskabsloven, diverse relevante beregninger iht. varmeforsyningsloven samt assistance til opstilling af budget)
  • Skattemæssig assistance (opgørelse af skattepligtig indkomst og selvangivelse)
  • Revision af den udarbejdede årsrapport (revision på jeres kontor to gange årligt)
  • Deltagelse i relevante bestyrelsesmøder og generalforsamling

Ud over de nævnte ydelser kan der også tilbydes rådgivning og praktisk hjælp til værker med specifikke opgaver og udfordringer.

Ønsker du mere information – Kontakt Ole Madsen på 7575 2611, eller send en mail på ole@lidegaard.com

Se Energitilsynets screening af fejl og mangler i fjernvarmeværkernes grundlag for priserne. Klik her

Horsens Tørring Brædstrup

info@lidegaardrevision.dk • www.lidegaardrevision.dk

Brædstrup og Tørring tlf. 7575 2611 • Horsens 7561 6700