Lidegaard Revision & rådgivning
- Din naturlige økonomiske rådgiver

info@lidegaardrevision.dk • www.lidegaardrevision.dk

Brædstrup og Tørring tlf. 7575 2611 • Horsens 7561 6700